Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht omtrent de levering volgens onze procedure regels, zoals hieronder is benoemd, te volgen. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo goed mogelijk voor u op te lossen.

Gelieve ons eerst persoonlijk te contacteren in verband met een klacht!
Onze gegevens:
Maro BV
Leegtestraat 6
8020 Ruddervoorde
Tel: 050278431
E-mail: [email protected] Email enkel voor offertes of overige vragen. indien u vragen heeft ivbm uw bestelling gelieve de helpdesk te gebruiken.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Indien u wenst dat uw klacht snel opgevolgd kan worden gelieve gebruik te maken van onze helpdesk

Klachtenafhandeling en geschillen

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien deze betrekking heeft op gepersonaliseerde aankopen of aankopen die volgens de specificaties van de klant gemaakt worden.

Hebt U een klacht over een aankoop maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via het Europees platform ( http://ec.europa.eu/odr/ ) voor de regeling voor onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. Dit is enkel geldig voor aankopen via internet. Bij het beroep doen van http://ec.europa.eu/odr steeds ons mailadres [email protected] vermelden en bij het versturen van uw mail ons mailadres in CC plaatsen.

 1. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 25 euro.
 2. De leveringskosten:
  Afhalingen kunnen uiteraard in ons magazijn tijdens de openingsuren.
  Leveringen: zie rubriek Retour & verzenden
 3. De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst: Klant kan kiezen voor betaling via webshop of bij afhaling of levering van de goederen
 4. Wijze van terugneming en teruggave van het goed: Trerugsturen in een verpakking zodat de goederen in goede staat aankomen op ons adres Maro BV leegtestraat 6 te 8020 Ruddervoorde, alle kosten van verzending, verpakking en handeling zijn ten laste van de koper.
 5. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 6. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.
 7. Laagste prijsgarantiede laagste prijsgarantie betekent normale handel conform met de wet op de handelspraktijken, verkopen uit faling, gestolen producten of onrechtmatige smokkelwaar van handelaars vallen buiten onze laagste prijsgarantie
 8. Garantie: krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Breekbare goederen zoals serviesgoed is na de goedkeuring van de levering deze wettelijke garantie niet van toepassing.
 9. Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? stuur ons een berichtje op de helpdesk en binnen de 24 uur antwoorden wij.